Trondheim kammermusikkfestival 23.-29. september 2019

Kjøp billetter Competition
English

Fargespill Trondheim

Trondheim kammermusikkfestival og Trondheim kommunale kulturskole startet Fargespill Trondheim i 2012. Fargespill Trondheim er et flerkulturelt kunstnerisk prosjekt hvor 60 barn og ungdom fra ca. 30 land, inkludert Norge, deltar på ukentlige øvinger gjennom hele året. Gjennom dette skapes en forestilling med basis i folkemusikk og dans, sirkus og barnelek fra hele verden.

   

Om Fargespill Administrasjonen Video fra Fargespill Trondheim 2017

Om Fargespill

De fleste av aktørene i Fargespill er nye i Norge, og mange har vært her under ett år. De representerer flere religiøse retninger, og har svært ulik alder og bakgrunn.

Forestillingen er satt sammen av folkesanger, regler og danser som Fargespillaktørene har med seg fra sine land og kulturer. Små perler fra verden som vi aldri ville fått oppleve om ikke disse barna og ungdommene hadde kommet hit. Den kunstneriske ledelsen jobber gjennom hele året med å samle sangene/dansene og sette sammen forestillingen, og jobber tett sammen med de unge for å sy sammen en forestilling som både forteller oss fantastiske historier utenfra og som blåser liv i den norske kulturarven. Resultatet er en fantastisk forestilling og en enestående opplevelse. Gjennom musikk, sirkus og dans ser vi det tydelig; hvor åpenbart det er at vi er like og hvor berikende det er at vi er forskjellige.

Fargespill Bergen debuterte med stor suksess under Festspillene i Bergen i 2004 og har siden den gang utviklet seg til et nasjonalt anerkjent prosjekt som har spredt seg til flere byer i landet. Fargespill Trondheim er etter modell og metode fra Fargespill Bergen. Den kunstneriske ledelse i Fargespill Trondheim er kurset og sertifisert for å drive prosjektet i Trondheim. Tilsvarende Fargespill-prosjekter finnes blant annet i Stavanger, Larvik og Ås.

I Fargespill har man gjort et enkelt grunnleggende grep – et valg om å se på alle aktørene som ressurser. Og resultatet blir i de fleste tilfeller at aktørene blir en ressurs i kraft av å bli definert som en.

Fargespill er ikke et hjelpeprosjekt, det har alltid vært musikken og kunsten som har vært i fokus. «Alt det andre» er rett og slett bare positive konsekvenser av Fargespillmetoden. Ideen er at kraftfull scenisk formidling er avhengig av både sterke historier og høyt profesjonelt nivå. I Fargespill Trondheim ivaretar topp kvalifiserte musikere, lys og lyddesignere, koreografer og scenografer den profesjonelle rammen, og inni denne rammen står barna og ungdommene og byr på seg selv, sin kultur og historie.

Fargespill Trondheim er støttet av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylke og OlavsHallen AS.

Bildetekst

Administrasjonen

Fargespill Trondheims pedagoger/kunstneriske ledelse
Ingrid Fostad, sang
Majken Wærdahl, dans
Seela Wanvik, sirkus
Lea Moxness, sirkus
Trond Hustad, musikalsk leder

Fargespill Trondheims administrasjon
Jorunn Dugstad, prosjektleder
Nicoline S. Hofgaard, produsent

Video fra Fargespill Trondheim 2017

Video av høydepunktene fra Fargespill Trondheim 2017.