Trondheim kammermusikkfestival 22.-29. September 2024

OM FESTIVALEN Partnere KONTAKT Competition Program
English

Kåre Opdahl - Ridder 1. Klasse av St. Olavs Orden

Publisert: 10.09.2015

Kåre Opdal er utnevnt til Ridder 1. Klasse av St. Olavs Orden. Overrekkelsen skjer under Trondheim Kammermusikkfestivals jubileumsgalla i Frimurerlogen tirsdag 22. september kl 19.30. Det var festivalen som tok initiativet til søknaden som har ført til ridderutnevnelsen. Og ridderen selv? – Overrasket, overveldet og svært takknemlig. Det er en stor ære, sier han.Kåre Opdals cv og livsverk er rimelig bra kjent for alle musikk- og kulturinteresserte. Vi drar derfor en ekstrem kortvariant: Født som nordtrønder i Beitstad 4.oktober 1929. Utdannet som organist. Rektor ved Sandnes musikkskole, da den i 1969 ble en av landets første kommunale, og for Trondheim kommunale musikkskole da den åpnet i 1973. Og der var han, helt til han ble pensjonist i 1994. Opdal er en av musikkskoletankens store pionérer og omtales som den moderne kommunale musikkskolens ”far”. Han var sentral bak ”samordnet musikkforsøk” som endte opp med at musikkskolene ble en post på statsbudsjettet i 1983 og senere lovfestet i 1997. Opdals ”minifiolin”-pedagogikk har også inspirert musikkskolelærere over hele landet. Gjennom hele karrieren har han dessuten vært utøvende musiker på orgel og fiolin, og ikke minst som dirigent for en rekke kor og ensembler. Opdal har mottatt en rekke stipender, utmerkelser og hedersbevisninger. Han er blant annet utnevnt til æresdoktor ved Norges musikkhøgskole og har mottatt Lindemannprisen. Han har fra før Kongens fortjenstmedalje i gull, men ridderutnevnelsen er et solid opprykk!

– Hva har musikken betydd i og for ditt liv?

– Et liv uten musikk er utenkelig. Å spille alene og samspill med andre gir livet helt spesielle verdier for meg, understreker Opdal.
Dette har jeg etter beste evne forsøkt å føre videre gjennom minifiolinopplegget ved Trondheim kommunale musikkskole (nå kulturskole). Jeg takker alle dyktige lærere som har sørget for nødvendig fornyelse slik at metoden fremdeles fungerer etter omkring 40 års bruk, sier han.

- Du har viet mye av livet til musikkskolesaken. Hvorfor er musikk/kulturskolen så viktig for samfunnet?

– Kulturskoler over hele landet åpner muligheter for at barn og unge kan få hjelp til å finne veien inn til musikkens fantastiske verden gjennom kvalifisert undervisning av godt utdannede lærere. Kulturskolene representerer nå et viktig bidrag i arbeidet med å skape positivt barne- og ungdomsmiljø i bygd og by.

– Er Norge en kulturnasjon?

– Det er et stort tema. Lenge lå vi nok bak nasjoner vi ellers liker å sammenligne oss med. Jeg må nesten nøye meg med å si at takket være betydelige offentlige bevilgninger til kulturformål generelt og musikkformål spesielt, kan vi hevde at Norge anno 2015 er en kulturnasjon.

– Hvordan vil du beskrive utviklingen i Trondheims kultur/musikkliv siden du kom til byen?

– Byen vår har hatt et rikt kultur- og musikkliv i flere hundre år. På slutten av 1960-tallet, registrerte ivrige forkjempere et stort behov for å styrke musikkundervisningen for barn og unge. Det resulterte i oppstarten av Trondheim kommunale musikkskole og Trøndelag Musikkonservatorium. Dessuten har vi fått musikklinjer ved videregående skoler i byen, og ved Universitetet har tilbudt musikkstudier i mange år.
I flere sammenhenger omtales Trondheim nå som en spennende musikkby. Vi er heldige som har blant annet Symfoniorkesteret, Trondheimsolistene, Luftforsvarets Musikkorps, Musikk i Nidarosdomen, Trondheim Barokk og for ikke å glemme alle de mange gode korene og korpsene i byen. Og de mange festivalene, for all del – som Kammermusikkfestivalen.

– Hva er din aller største musikk/kulturopplevelse i livet? Og hvorfor?

– I og med at jeg er utdannet som kirkemusiker, har jeg i perioder hatt store opplevelser på orgelkrakken når lovsangen ”løftet taket” som det heter, sier Opdal. Gjennom livet har han hatt, og får fremdeles, mange store musikkopplevelser. Det kan skje så vel i de største konsertsalene som i de minste. Det er vanskelig å trekke frem én enkelt opplevelse; jeg har for eksempel hatt mange under kammermusikkfestivalen og setter stor pris på at navnet mitt er koblet til en av konkurransene-prisene (TICC). Jeg må også nevne Kulturskolens Lørdagskonserter. De er mange ganger særdeles løfterike.

- Hvis du fikk være kulturminister én dag - hvilke tre saker ville du gjennomført da?

- Tre høres mye ut. Men jeg ville gjort alt jeg kunne for å endre på de alt for høye skolepengene som kreves ved kulturskolene. Fikk jeg til det, ville jeg vært strålende fornøyd med dagen!

- Du er utdannet kirkemusiker, og var gjennom mange år en ivrig forkjemper og støttespiller for realiseringen av nye Sverresborg Kirkesenter. Hva har kristentroen betydd for deg?

– Den er selve fundamentet i livet mitt!, fastslår ridder Kåre Opdal.

 

Tekst: Ole-Einar Andersen
Foto: Thor Nielsen