TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL
22.-29. SEPTEMBER 2024

English

Behandling av personopplysninger i Trondheim kammermusikkfestival

Behandling av personopplysninger i Trondheim kammermusikkfestival

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta vårt nyhetsbrev, delta som frivillig under festivalen, melder deg på et arrangement, eller i annen sammenheng sende inn kontaktopplysninger, vil Trondheim kammermusikkfestival behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Trondheim kammermusikkfestival ved festivalsjef Sigmund Tvete Vik. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

Adresse:

Pb 8867 Nedre Elvehavn
N–7481 Trondheim 
Norge 

E-post: post@kamfest.no

Telefon: +47 400 41 120

Organisasjonsnr.: 977 224 365

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte: gunn@kamfest.no

 

1.       Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

 3. Arrangement og konkurranser i vår regi:
  • Ved påmelding til et arrangement vil vi be om opplysninger slik som navn og kontaktinformasjon. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementer, og eventuelt utarbeide deltakerlister til deltakerne. Opplysningene lagres i inntil ett år etter at arrangementet er avsluttet.
  •  Ved påmelding til en konkurranse vil vi be om opplysninger slik som navn, kontaktinformasjon og bidrag til konkurransen. Formålet med opplysningene er å knytte konkurransebidragene til en kontaktperson for å kunne gi tilbakemeldinger, be om utdypninger, eventuelt informere om at bidraget har vunnet. Primært vil dette være relevant for «Hjemme hos deg?»-konserten, men vil kunne bli relevant for eventuelle andre fremtidige konkurranser. Opplysningene du har gitt i forbindelse med «Hjemme hos?»-konserten, som adresse, vil også bli brukt til å invitere til arrangementet. Opplysningene lagres ut kalenderåret, men oversikt over vinnere og gode bidrag kan lagres lenger.

  Behandlingsgrunnlaget i begge tilfeller er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle henholdsvis arrangementer og konkurranser på en god måte.

 4. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

 5. Vi fører en oversikt over hvilke medier/journalister vi har vært i kontakt med. Informasjonen kan være arbeidssted, navn, funksjon ved mediet du ev. representerer, epost og telefon-/mobilnummer. Formålet med registeret er å koordinere i tilfeller der flere personer svarer på liknende henvendelser samtidig, ha kontaktinformasjonen i tilfelle det er nødvendig med oppfølging, samt ha oversikt over hvilke journalister som kan være interessert i å skrive om festivalen. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å kommunisere om Trondheim kammermusikkfestival i media på en effektiv og konsistent måte.

 6. Billettsalg foregår via TicketCo. For billettkjøp, se personvern til TicketCo her.

 7. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

 

2.       Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

3.       Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4.       Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på epost: post@kamfest.no eller telefon: +47 400 41 120. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss på epost: post@kamfest.no eller telefon: +47 400 41 120.

5.       Klager

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6.       Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.