Trondheim kammermusikkfestival 24. september-1. oktober 2023

Partnere OM FESTIVALEN Competition KONTAKT FESTIVALKOMPONIST
English

Cirka teater

Etablert i 1984 og er et av landets mest er­ farne kompanier i det frie feltet. Den faste kjernen består av Anne Marit Sæther, Gilles Berger og Espen Dekko. Cirka Teater er en kjær venn av Kamfest, og et sterkt festival­ minne for mange er Mekatonia i Dokkparken i 2012 og 2014.

Klikk her for å komme til Cirka teaters hjemmeside.

Foto: Elling Finnanger Snøfugl/Kamfest 2012