Trondheim kammermusikkfestival 24. september-1. oktober 2023

Partnere OM FESTIVALEN Competition KONTAKT FESTIVALKOMPONIST
English

Tor Espen Aspaas

Se video

Klaver

Rørosingen Tor Espen Aspaas er en prisbelønt pianist, professor ved Norges musikkhøgskole, og kjent for sine konsertforedrag. Han ble i 2016 utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for musikk- og kulturformidling.

Klikk her for å komme til Tor Espen Aspaas' hjemmeside.

Foto: Tevje Akerø