Trondheim kammermusikkfestival 22.-29. September 2024

OM FESTIVALEN Partnere KONTAKT Competition Program
English

Nidaros Domkor

Nidaros domkor er Nidarosdomens eget kammerkor med ca. 40 medlemmer. Korets repertoar består først og fremst av kirkemusikk fra de siste 500 år, samt urframføringer av verk av lokale og nasjonale komponister. På CDen Nidaros (2010) har Nidaros domkor spilt inn utdrag fra musikk skrevet spesielt til koret, og i 2014 ble CD-innspillingen av Torbjørn Dyruds "Out of Darkness" nominert til Grammy for Best Choral Peformance. Nidaros domkor vektlegger å holde høyeste musikalske nivå både i nyskapende framføringer, oppsetninger av store verk og deltagelse i Nidarosdomens gudstjenesteliv. Koret samarbeider jevnlig med internasjonalt anerkjente solister, dirigenter og musikere, og representerer Trondheim og Nidarosdomen såvel regionalt som nasjonalt og internasjonalt.  

 

Domkantor Karen Haugom Olsen har vært korets faste dirigent siden 2016. Koret har også i 2020 blitt tildelt «produksjons- og driftsstøtte for kor på særlig høyt nivå» av Kulturdepartementet.